Corona maatregelen

Corona maatregelen
1 september 2020 Ewald Waaijer

Beste leden en ouders,

Op 28 september jl. heeft de overheid in overleg met het RIVM de corona maatregelen aangescherpt. Dit treft ook ons als handbalvereniging. Om onduidelijkheden weg te nemen, hierbij een opsomming van de belangrijkste maatregelen, die op dit moment gelden.

Algemene uitgangspunten

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen (m.u.v. kinderen tot 13 jaar; zij mogen ook met lichte klachten deelnemen aan training/wedstrijd).
 • Voor alle leeftijden geldt: blijf thuis als iemand uit jouw huishouden positief is getest.
 • Houd 1,5 meter afstand vóór en na de training/wedstrijd m.u.v. kinderen tot en met 18 jaar.
 • Schud geen handen en was of desinfecteer ze regelmatig en altijd bij binnenkomst en verlaten van de accommodatie.
 • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog, vermijd aanraking van je gezicht.
 • NB: het corona virus wordt niet via zweet doorgegeven.

Vervoer naar trainingen/wedstrijden

 • Conform het dringend advies van de overheid tot het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte gaan wij er vanuit dat iedere speelster vanaf 13 jaar en begeleiders/chauffeurs een mondkapje dragen in de auto naar trainingen en uitwedstrijden en in de accommodatie tot het moment dat men zit. HV Langeveen verzoekt daarom iedereen vanaf 13 jaar zelf standaard een mondkapje bij zich te hebben.

Trainingen:

 • Het advies is om zoveel mogelijk thuis om te kleden en/of te douchen. Kleedkamers en douches zijn beschikbaar (voor zover mogelijk max 6 personen per kleedkamer). Voor 18 jaar en ouder geldt: houd 1,5 meter afstand. Controleer of de kleedkamer leeg is na gebruik.
 • Ouders wachten buiten bij het ophalen van de jeugd.

Wedstrijden

 • Kantines zijn gesloten, dus na wedstrijd/training direct naar huis.
 • Supporters zijn niet toegestaan.
 • Bij uitwedstrijden gaan alleen de rijders mee. De benodigde chauffeurs vallen onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder het verbod voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd, waarbij 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Als uw kind sport in de eigen sporthal, dan vallen chauffeurs niet onder begeleiders en zijn dan niet welkom als supporter.
 • Het advies is om zoveel mogelijk thuis om te kleden en/of te douchen. Kleedkamers en douches zijn beschikbaar (voor zover mogelijk max 6 personen per kleedkamer). Voor 18 jaar en ouder geldt: houd 1,5 meter afstand. Controleer of de kleedkamer leeg is na gebruik.
 • Om oponthoud te voorkomen mag de zaal niet eerder dan de starttijd worden betreden en nadat het voorafgaand spelend team het veld heeft verlaten. Dit dient direct na het eindsignaal te gebeuren.
 • Het gebruik van de kleedkamer is pas toegestaan als er geen andere spelers van het vooraf spelende team meer aanwezig zijn. Dit geldt ook voor tussentijds toiletgebruik of het ophalen van vergeten zaken uit de kleedkamer. Na het verlaten van de kleedkamer dienen alle spullen/kleding meegenomen te worden.
 • Wisselbank en rustmomenten en wedstrijdtafel: houd zoveel mogelijk afstand. Tot en met 12 jaar is afstand niet nodig. Voor 13 t/m 18 jaar geldt ten opzichte van volwassenen 1,5 meter en voor volwassenen geldt altijd 1,5 meter afstand.
 • Gedrag in het veld: het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om een yel, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team), een clublied te zingen, overwinningsmomenten te vieren of high fives te geven.
 • Blessures: we doen een beroep op ieders gezond verstand. Wij raden aan in elk geval hulp te verlenen ook al kan de 1,5 meter dan niet worden gegarandeerd.
 • Let op mogelijke afwijkende regels bij accommodaties van andere verenigingen.

 

Overig

Geen toeschouwers bij de wedstrijden van dames 1 betekent ook dat er geen lotenverkoop plaatsvindt en geen mini van de week. De wedstrijdtafel/zaaldienst moet wel uitgevoerd worden.

Aanvullende informatie

Corona protocol Ransuil

NHV Corona protocol wedstrijden 

NHV Corona protocol scheidsrechters

NOC-NSF corona en sport

 

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*