Vetrouwenscontactpersoon

HV Langeveen wil een vereniging zijn waar iedereen zich veilig voelt en waar je met plezier bezig kunt zijn met handbal. Daarom wil de vereniging er alles aan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Denk hierbij aan pesten, conflicten, discriminatie en seksuele intimidatie.
Toch kan er zich tijdens of rondom een training of wedstrijd een situatie voordoen waarbij je je als sporter, trainer, ouder of vrijwilliger niet prettig voelt, misschien zelfs onveilig. Er over praten en samen kijken hoe een einde kan worden gemaakt aan de ongewenste situatie, maakt dat erger wordt voorkomen. In dat geval kun je terecht bij de door het bestuur benoemde vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon voor HV Langeveen is Renate Plegt.
Zij is het eerste aanspreekpunt, luistert naar je verhaal, kiest geen partij, is onafhankelijk en oordeelt niet. Samen met jou kijkt ze waar of bij wie jij het beste terecht kunt met jouw melding. Ze zal vertrouwelijk omgaan met alles wat er wordt besproken. Van de melding dient ze een korte rapportage te maken aan het bestuur. In deze rapportage hoeven geen namen genoemd te worden. De rapportage wordt altijd in overleg met de melder opgesteld. Als het nodig is om informatie met anderen te delen, gebeurt dit alleen als de melder daarvoor toestemming geeft. Binnen de vereniging heeft de vertrouwenscontactpersoon een neutrale positie.
Even voorstellen:
Mijn naam is Renate Plegt. Ik ben getrouwd met Hans. Samen hebben we twee kinderen en, sinds kort, een hond. Ik ben een geboren en getogen Langeveense. Ik hou van wandelen, hardlopen, yoga, lezen en lekker eten. Ik werk als secretaris van de bezwaarschriftencommissie bij de gemeente Borne. Voor mijn werk heb ik in 2017 een opleiding tot mediator gevolgd. In juni van datzelfde jaar heb ik me aangemeld als vrijwillig buurtbemiddelaar voor Hengelo/Haaksbergen/Borne waarvoor ik eveneens een training heb gevolgd. In mei en juni 2019 heb ik deelgenomen aan ‘de scholing vertrouwenscontactpersoon’ van het NOC*NSF. Ik hoop hiermee voldoende vaardigheden te hebben om als vertrouwenscontactpersoon voor HV Langeveen iets te kunnen betekenen.
Als er tijdens het trainen of handballen iets is gebeurd op het gebied van seksuele intimidatie, verbaal of lichamelijk geweld, bedreiging of discriminatie, waarover je in vertrouwen met iemand wilt praten, neem dan contact met mij op door een mail te sturen naar: VCP.HVLangeveen@gmail.com
Voor meer informatie over de taken en bevoegdheden van de vertrouwenscontactpersoon kun je ook kijken op onze website.