Lidmaatschap

AAN- EN AFMELDEN

Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom!
Jong (vanaf vijf jaar) en oud kan zich aanmelden bij Vera Kienhuis of de leid(st)er van het desbetreffende team.
Bij aanmelding moeten de adresgegevens, geboortedatum, contactgegevens (email + telefoon), een pasfoto en het machtigingsbestand worden ingeleverd bij Vera.
Dit kan via haar emailadres: verakienhuis@hotmail.com.

Op de website hv-langeveen.nl staat het e.e.a. nog eens duidelijk uitgelegd.
Leden die zich af willen melden, moeten dit uiterlijk in de maand december persoonlijk – of middels een telefonisch gesprek – doen bij Vera Kienhuis. Voor het voortbestaan van de vereniging en ter evaluatie horen we graag de reden van opzegging. Als je je na december afmeldt, is het bestuur genoodzaakt kosten in rekening te brengen voor het volgende seizoen, in verband met verplichte lidmaatschapskosten aan het Nederlands Handbal Verbond. Deze kosten bedragen tweederde van het normale contributiebedrag.

Dus denk eraan je tijdig af te melden: voor 31 december. Persoonlijk of via de telefoon.

OVERPLAATSING NAAR EEN ANDER TEAM

Ook indien je overgeplaatst wilt worden naar een ander team binnen onze vereniging, moet dit voor 31 december bij het bestuur aangegeven worden.
Bij overplaatsing naar de recreanten wordt een minimale leeftijd van 30 jaar gehanteerd.
Het bestuur kan een uitzondering op deze regel maken als de balans binnen de teams niet wordt verstoord.

De contributiebedragen zijn:

F-jeugd (mini’s) € 65,-

E-jeugd € 70,-

D-jeugd € 85,-

C-jeugd € 90,-

B-jeugd € 105,-

A-jeugd € 120,-

Recreanten € 135,-

Dames II € 160,-

Dames I € 190,-

Heren € 185,-

Het derde en volgende gezinslid betaalt 50% van de contributie.

De bedragen zullen in vier gelijke bedragen geïnd worden in de maanden

oktober, december, februari, april.