Contributie

De contributiebedragen zijn:

F-jeugd (mini’s) € 65,-

E-jeugd € 70,-

D-jeugd € 85,-

C-jeugd € 90,-

B-jeugd € 105,-

A-jeugd € 120,-

Recreanten € 135,-

Dames II € 160,-

Dames I € 190,-

Heren € 185,-

Het derde en volgende gezinslid betaalt 50% van de contributie.

De bedragen zullen in vier gelijke bedragen geïnd worden in de maanden

oktober, december, februari, april.